AR-GE

Asef, arge yönetimini yenilikçi ürünler araştıracak, tüketici ihtiyaçlarını küresel boyutta cevaplayacak, bilimsel buluşları ve güncel yönetmelikleri takip edecek, rakipleri inceleyecek bir yapıda oluşturmuştur. 

Öneri geliştirme sistemi ve çok sayıda kalite geliştirme projesi ile çalışanların katılımı en yüksek düzeyde tutulmakta ve bütün alanlarda sürekli gelişme sağlanmaktadır.

Private label ürünlerin kalite, süreklilik, esneklik ve hız ile başarıya ulaştığına inandığımızdan tüm yatırımlarımız bu unsurları en üst seviyede sunabilmeye yöneliktir. Asef, mevcut tüketici ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir ürün geliştirmeden, yenilikçi ambalaj çözüm üretimine kadar birçok alanda çevreye karşı duyarlılığını koruyarak uygulamaları yerine getirebilmeyi hedefler.

KALİTE POLİTİKASI

Kozmetik sektörünün gerektirdiği Sağlık Bakanlığı yasa ve yönetmeliklerini uygulamayı taahhüt eden Asef Islak Mendil, güncel GMP (İyi Üretim Uygulamaları) ve uluslararası standartları sürekli takip ederek uygunluğu sağlamaktadır. Çevreye, topluma ve müşterilerimize karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi hedefliyoruz, en önemli değerlerimiz sürdürülebilirlik ve yeşil dünya çerçevesindedir.

Firma olarak çalışanlarımız sağlık ve kozmetik sektöründe tecrübeli ve bilgili kişilerden oluşmakta olup uzmanlıkları sürekli geliştirilmekte olup, müşterilerimizin beklentilerini ve tedarikçilerimizin performansını sağlar, işbirliği içinde çalışır ve bunu görevimiz olarak kabul ederiz. sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini yürütmekle görevlidir. Kalite yönetimimizin korunmasını ve sürekli iyileştirilmesini, şirketin başarısı için çok önemli bir faktörün temeline dönüştürüyoruz.